top of page
  • Writer's pictureΠεριοδικό "Ωραίο"

Έργα και δράσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. κατά τον απολογισμό 2017-2018Η ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου αποτελεί ίσως τη μικρότερη Δημοτική Επιχείρηση της χώρας, παρότι σε δίκτυο ανήκει στις μεσαίες Δημοτικές Επιχειρήσεις. Λόγω των φτωχών ποσοτήτων ύδατος του υδροφόρου ορίζοντα καλύπτουμε τις ανάγκες της περιοχής με πολλές γεωτρήσεις. Συγκεκριμένα 42 γεωτρήσεις, με 13 αντλιοστάσια στα οποία δουλεύουν ανελλιπώς 22 αντλίες και με 8 πιεστικά συγκροτήματα (όταν συγκριτικά ολόκληρες πόλεις καλύπτονται με μία ή δύο γεωτρήσεις).

Ένα ακόμη γεγονός που επηρεάζει αυξητικά το κόστος λειτουργίας είναι τα παλαιωμένα εσωτερικά δίκτυα, τα οποία παρουσιάζουν συνεχείς βλάβες και μεγάλες διαρροές.

Μεγάλη συμμετοχή στα έξοδα της ΔΕΥΑΩ, έχει και η συντήρηση του βιολογικού καθαρισμού, μετά από 11 χρόνια λειτουργίας. Δυστυχώς οι καθυστερήσεις πληρωμών των συντηρητών, δυσχεραίνει τη συνεργασία μαζί τους. Ζητείται από την πλευρά τους προκαταβολική εξόφληση, αίτημα το οποίο δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στη συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών.

Επίσης, το σημαντικότερο πρόβλημα στην Δημοτική Ενότητα Μυγδονίας παραμένει για την ώρα η ακαταλληλότητα του νερού, λόγω της παρουσίας νιτρικών.

Η πολιτεία μετά από πιέσεις και διαβουλεύσεις με την ΕΔΕΥΑ (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης) εξέδωσε Κοινή Υπουργική Απόφαση επτά (7) συναρμόδιων υπουργείων, με την οποία υποχρέωσε τις ΔΕΥΑ να προβούν σε μελέτες κόστους και θέσπιση νέας τιμολογιακής πολιτικής, η οποία υποχρεωτικά θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Θα προβλέπει ένα μικρό απόθεμα που θα καλύπτει μελλοντικά έργα βελτιώσεων, θα καλύπτει τη θέσπιση κοινωνικών τιμολογίων και θα ισχύει για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Λαμβάνοντας ουσιαστικά υπόψη τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πλειοψηφία των συνδημοτών, λόγω της οικονομικής κρίσης, φροντίσαμε τα νέα τιμολόγια να είναι αυστηρά ανταποδοτικά με το μικρότερο κόστος συντήρησης και βελτιώσεων. Ελπίζουμε ότι οι δημότες θα αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης και να επιδείξουν την απαιτούμενη συνέπεια στην αποπληρωμή των λογαριασμών τους, έστω και με την επιλογή του διακανονισμού, γεγονός που δυστυχώς δεν ισχύει την παρούσα χρονική περίοδο.

Έργα και Δράσεις της ΔΕΥΑΩ

1. Συνεχίζουμε τη διαρκή μείωση των υποχρεώσεων της Δημοτικής Επιχείρησης, με την επιλογή εξωτερικών συνεργατών που συνδυάζουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία, αλλά και ανταγωνιστικότητα στις χρεώσεις της παροχής των υπηρεσιών τους. Με την ίδια φιλοσοφία γίνεται και η αγορά προμηθειών, αφού προηγηθεί έρευνα αγοράς.

2. Γίνεται προσπάθεια αύξησης των εσόδων της αποχέτευσης, επιδιώκοντας την εφαρμογή του νόμου, σύμφωνα με τον οποίο είναι υποχρεωτική η σύνδεση νοικοκυριών και επαγγελματικών στεγών με τον διερχόμενο αγωγό (παρά τις έντονες αντιδράσεις και φραστικές επιθέσεις που δέχονται οι δημοτικοί υπάλληλοι).

3. Όσον αφορά στους μεγάλους οφειλέτες, αποφασίσαμε να προβούμε σε άμεση είσπραξη (έναντι κάποιας αμοιβής) στέλνοντας καταστάσεις στις αντίστοιχες ΔΟΥ. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος παρουσιάζει σημαντικά αποτελέσματα, όπου λαμβάνει χώρα. Δυστυχώς, στη δική μας περίπτωση, εξακολουθεί να εκκρεμεί η έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Πραγματοποιήθηκε σύνταξη μελέτης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό των εξόδων, εξαιτίας των μεγάλων διαρροών που προκαλούνται από την ακαταλληλότητα του εσωτερικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Δ.Ε. Μυγδονίας. Η μελέτη κατατέθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1, εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε με € 2.950.000. Βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης και της δημοπράτησης εν συνεχεία.

5. Πετύχαμε χρηματοδότηση ύψους € 260.000 από το Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψυδρίας κατά τους θερινούς μήνες. Συντάχθηκε μελέτη για παρεμβάσεις σε κεντρικούς αγωγούς και το έργο βρίσκεται στη φάση της δημοπράτησης.

6. Δίνοντας προτεραιότητα και βαρύτητα στο σοβαρό πρόβλημα των νιτρικών που αντιμετωπίζει η ποιότητα του νερού της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας, κατατέθηκε ειδική μελέτη, εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε έργο με το ποσό των € 3.181.636,31.

7.

Επίσης, έχει ήδη γίνει ανάθεση μελέτης για τη βελτίωση της ποιότητας νερού και της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας. Βρίσκεται σε τελικό στάδιο, με στόχο την κατάθεση φακέλου, μόλις ανοίξει η πρόταση. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει ιδανική λύση και για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας τους καλοκαιρινούς μήνες στη βιομηχανική περιοχή της Νεοχωρούδας.

Στοχεύοντας στη λύση του προβλήματος και τη δραστική μείωση των δαπανών, θα πραγματοποιηθεί αγορά νερού από την ΕΥΑΘ, με ειδική τιμολογιακή πολιτική (οικονομικότερη).

Ταυτόχρονα θα κατασκευαστούν δύο μεγάλες δεξαμενές και διερευνητικά τρεις νέες γεωτρήσεις.

7. Πραγματοποιήθηκε σύνταξη μελέτης και κατάθεση φακέλου, αναμένοντας χρηματοδότηση € 600.000, για την τοποθέτηση έξυπνων υδρόμετρων στη Δ.Ε. Καλλιθέας.

8. Σύνταξη και κατάθεση μελέτης για την προμήθεια συστήματος αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης του νερού της Ανθούπολης. Βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης επιλογής αναδόχου.

Αποχέτευση

1. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου σε Πεντάλοφο και Νεοχωρούδα.

2. Επικαιροποίηση της παλαιάς μελέτης των υπόλοιπων χωριών της Καλλιθέας και κατάθεση φακέλου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1. Βρίσκεται στο στάδιο αναμονής χρηματοδότησης € 5.000.000.

3. Μόλις ανοίξει νέα πρόσκληση θα κατατεθούν οι μελέτες για τις περιοχές Λητής και Μελισσοχωρίου, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Βιολογικός

Κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΧΩΔΕ, έχουν ξεκινήσει τμηματικά επισκευές και συντηρήσεις του βιολογικού καθαρισμού. Παράλληλα, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο και ιδιωτική εταιρεία εξετάζεται νέα μέθοδος επεξεργασίας της λυματολάσπης. Στόχος μας με την αξιοποίηση της νέας αυτής μεθόδου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η εξαφάνιση της λυματολάσπης, με αποτέλεσμα την κάθετη μείωση των δαπανών

5 views0 comments

Comments


bottom of page