top of page
  • Writer's pictureΠεριοδικό "Ωραίο"

ΑΝΑΣΑ: Προτάσεις προς την Διοίκηση του Δήμου για την ελάφρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων...

Δελτίο

1. 5 .2020

Προτάσεις προς την Διοίκηση του Δήμου για την ελάφρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών του Δήμου μας και την διευκόλυνση τους για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης του COVID-19.

Από ότι φαίνεται αλλά και συμφώνα με τις προβλέψεις των αρμοδίων Υπουργείων , των Φορέων και των Οικονομολόγων της Χώρας μας αλλά και από διεθνείς οργανισμούς , οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης λόγω του covid-19 θα είναι ανυπολόγιστες και άγνωστες τουλάχιστον για το 2020 .Απειλούν την βιωσιμότητα τόσο των θέσεων εργασίας όσο και της επιχειρηματικότητας και γι’ αυτό πρέπει όλοι μαζί, να συνδράμουμε ώστε να παρέχουμε μια γενναία υποστήριξη, όπου και όσο καλύτερα μπορούμε.

Στα πλαίσια υγειονομικής κρίσης, , μέλημα όλων μας καθώς και της εκάστοτε υπεύθυνης δημοτικής αρχής πρέπει να είναι η διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού ιστού του τόπου μας και βασική προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι η οικονομική επιβίωση επιχειρήσεων και εργαζομένων. Εν όψει αυτών παραθέτουμε δημοσίως, και σε γνώση όλων των ενδιαφερομένων μερών (Δήμου, Συλλόγων κλπ Φορέων ) και καταθέτουμε ως Δημοτική παράταξη ΑΝΑΣΑ, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το έμπρακτο και επίκαιρο ενδιαφέρον μας, τις κάτωθι προτάσεις προς συζήτηση και διαβούλευση για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του τόπου μας στην αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19.

1. Αναστολή πληρωμής ρυθμίσεων προς τον Δήμο μας καθώς και δημοτικών φόρων και τελών και δημοτικών μισθωμάτων για 6 μήνες (πέραν της υπάρχουσας νομοθετημένης μείωσης).

2. Η απαλλαγή πληρωμής των τελών κάλυψης κοινοχρήστων χώρων για τη χρήση του 2020, και τον συμψηφισμό των ποσών αυτών, στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί.

3. Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων για τις επιχειρήσεις εστίασης και τα ξενοδοχεία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

4. Απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του Covid-19, από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχυαν και ισχύουν οι περιορισμοί.

5. Για τις επιχειρήσεις εστίασης λογω των μέτρων ασφάλειας που ανακοινώσε η κυβέρνηση , Καφέ – Μπαρ και Εστίασης του Δήμου μας την προσωρινή αύξηση των παρεχόμενων τετραγωνικών, σε όσες επιχειρήσεις βέβαια το επιθυμούν, για την ανάπτυξη τραπεζο-καθισμάτων στους πεζόδρομους και τις πλατείες του Δήμου μας , όπου αυτό είναι εφικτό και δεν εμποδίζει την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων) για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 χωρίς καμιά επί πλέον επιβάρυνση .

6. Άμεση ανάκληση όλων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για οφειλές των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, προς το Δήμο και αναστολή – των διαδικασιών εκτέλεσης σε ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοτών προς το δήμο για 3 μήνες, επιπλέον αυτών που έχουν ανακοινωθεί.

7. Να επιταχυνθεί άμεσα η διαδικασία εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων για οφειλές του Δήμου προς τις επιχειρήσεις του δήμου μας χωρίς κωλυσιεργίες, ως ένα μέσο ενίσχυσης της ρευστότητας τους

8. Να δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης σε 120 δόσεις όλων των οφειλών των επιχειρήσεων προς το Δήμο και τα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα του με την ταυτόχρονη αναστολή κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης.

9. Διαγραφή των προστίμων και των προσαυξήσεων, που έχουν επιβληθεί φέτος, και εάν αυτό δεν είναι δυνατό αναστολή πληρωμής αυτών μέχρι 31-12-2020, και δυνατότητα αποπληρωμής με ευνοϊκές ρυθμίσεις των 120 δόσεων.

Τα παραπάνω μέτρα, κατά την άποψη μας, αποτελούν μια πρώτη δέσμη μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του Δήμου μας. Με δεδομένο ότι υπάρχει η οικονομική δυνατότητα εκ μέρους του Δήμου. Σε περίπτωση που κάποιος κακόβουλος, για να δικαιολογήσει την αδράνεια και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις παρούσες περιστάσεις, μιλήσει για « λαϊκισμό << «μικροπολιτική» ή «δημαγωγία παροχολογίας», απαντάμε εκ των προτέρων ότι η ανικανότητα κρύβεται πίσω από δικαιολογίες και προφάσεις.«Ιδού η Ρόδος».

0 views0 comments
bottom of page