top of page
  • Writer's pictureΠεριοδικό "Ωραίο"

Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος & Πρασίνου: Μαζί αλλάζουμε το Ωραιόκαστρο


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

15 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος & Πρασίνου: Μαζί αλλάζουμε το Ωραιόκαστρο

Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας και Πρασίνου στο πλαίσιο του απολογισμού των πεπραγμένων 2017–2018, επισημαίνει όλες τις ενέργειες, που έγιναν, προκειμένου να αναβαθμιστεί και να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των πολιτών στον Δήμο Ωραιοκάστρου :

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Προετοιμασία φακέλου για υποβολή στο ΕΣΠΑ σχετικά με την χρηματοδότηση δημιουργίας Κεντρικού Πράσινου Σημείου του Δήμου Ωραιοκάστρου στη θέση ΜπεϊλίκΝεοχωρούδας. Πρωτοπορία του Δ.Ω. με προώθηση προγραμμάτων Ανακύκλωσης εκτός αυτών του μπλε κάδου (χαρτί, γυαλί, πλαστικό).Ένταξη στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ μελέτης "Προμήθειας βυθιζόμενων κάδων για τη Δημιουργία 3 Πράσινων Σημείων Γειτονιάς στη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου".Υποβολή πρότασης στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για προμήθεια γκρέιντερ.Προμήθεια από δωρεά (χρησιδάνειο) καινούργιου απορριμματοφόρου ανακύκλωσης από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.Έγινε προμήθεια από δωρεά 300 καινούργιων κάδων ανακύκλωσης από την Ε.Ε.Α.Ένταξη στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ της υλοποίησης και λειτουργίας του πρώτου Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).Προώθηση υλοποίησης Προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης (κάδοι για ρούχα).Έγινε δωρεά 950 κάδων στερεών αποβλήτων σαν ανταποδοτικά οφέλη από τον αγωγό ΤΑP.Έγινε δωρεά καινούριου απορριμματοφόρου.Καταγραφή και καταχώρηση του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων του Δήμου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο αποβλήτων ΗΜΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.Διαδικασίες για έκδοση άδειας συλλογής μεταφοράς αποβλήτων για το Δήμο Ωραιοκάστρου.Διαδικασίες για αδειοδότηση χώρων προσωρινής απόθεσης ογκωδών και βιοαποβλήτων.Έγινε δωρεά πολυμηχανήματοςMercedesDaimler από την εταιρεία TAP (εκχιονιστικό, κοπής χόρτων).Εκπόνηση μελέτης για «Παραλαβή & διαχείρισης αποβλήτων κήπων & πάρκων – βιοαπόβλητα».Εκπόνηση μελέτης για «Διαχείριση ογκωδών & αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων».Εκπόνηση μελετών για:

- Προμήθεια υλικών (ΜΑΠ κλπ)

- Προμήθεια αλατοδιανομέα

- Παροχή υπηρεσίας για κάλυψη αναγκών αποχιονισμού

- Προμήθεια αλατιού - Απευθείας ανάθεση (2 εντολές για το έτος 2018)

- Προμήθεια αλατιού - Διαγωνισμός (2 εντολές για το έτος 2018).

- Διάνοιξη δρόμων για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών εν όψει θερινής περιόδου σε ετήσια βάση

- Καθαρισμό ρεμάτων

- Προμήθεια μικρού γεωργικού ελκυστήρα.

Συντάχθηκε το νέο επικαιροποιημένο Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας Επικαιροποίηση των χώρων καταυλισμού (ατομικό μητρώο, περιγραφή, φωτογραφικό υλικό.Προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος τύπου ημιφορτηγού 4*4 (Nissan Navara).Εφαρμογή διαδικασίας για αποψιλώσεις ιδιωτικών οικοπέδων στα πλαίσια πυροπροστασίας.Σύνταξη επικαιροποιημένων καταλόγων οχημάτων, προσωπικού επιφυλακής.Κατάρτιση μητρώου μηχανημάτων ιδιωτών.

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Συντήρηση επισκευή οχημάτων του Δήμου σε ετήσια βάση καθώς και επιμέρους τεχνικές εκθέσεις επισκευών και συντηρήσεων με τη διαδικασία της Τριμελούς Επιτροπής. Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών σε ετήσια βάση και πλήθος τεχνικών εκθέσεων που έχουν ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία ανά Δημοτική Ενότητα, ανά κωδικό.Εργασίες επισκευής μεταλλικών κάδων καθαριότητας σε ετήσια βάση.Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οχημάτων.Προμήθεια ρολών και κυτίων δίσκων ταχογράφου σε ετήσια βάση.Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφων σε ετήσια βάση.Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων από ΚΤΕΟ σε ετήσια βάση.Ασφάλιση οχημάτων, εργαλείων πρασίνου σε ετήσια βάση.Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων σε ετήσια βάση.Εργασίες πλυσίματος –γρασαρίσματος απορριμματοφόρων οχημάτων σε ετήσια βάση.Εργασίες επισκευής ελαστικών επισώστρων.Τοποθέτηση πτυσσόμενου πλήρους συστήματος μουσαμά σε όχημα.Προμήθεια προσθέτων πετρελαιοκινητήρων.Προμήθεια ελαστικών επισώστρων.Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων.

Τμήμα Πρασίνου

Οργάνωση συνεργείων για καθαρισμούς πάρκων, δημοτικών χώρων, παιδικών χαρών.Διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών σε περίπου 100 επικίνδυνα δέντρα.Καταγραφή όλων των εκκρεμοτήτων από το έτος 2013 έως σήμερα, που αφορούν στις άδειες χρήσης νερού και στις δηλώσεις σημείων υδροληψίας, κατόπιν υποβολής φακέλων πολιτών και διαβίβαση αυτών προς την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για τις εξής προμήθειες και παροχές υπηρεσίας:

- προμήθεια υπερσύγχρονου θρυμματιστή κλαδιών

- προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου

- προμήθεια αναλωσίμων και χορτοκοπτικών εργαλείων

- προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου

- προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων

- εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρων

- εργασίες κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους

προμήθεια λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων, σπόρων για τα γήπεδα ποδοσφαίρου

προμήθεια τριών τρακτέρ κοπής χόρτων

- προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων και δέντρων σε ετήσια βάση

- προμήθεια ανταλλακτικών υλικών συντήρησης αρδευτικών δικτύων γηπέδων

- προμήθεια απορρυπαντικών κάδων και λαϊκών αγορών

- προμήθεια υλικών απόσμησης κάδων και φρεατίων

27 views0 comments

Commenti


bottom of page