top of page
  • Writer's pictureΠεριοδικό "Ωραίο"

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝτου Γρηγόρη Εδιρνέλη*

«Μέσα στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται» λέει πολύ σοφά ο λαός μας και έτσι έκανε και η κυβέρνηση που μέσα στον ορυμαγδό που επικρατεί λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού και του προσφυγικού – μεταναστευτικού, πέρασε τον νόμο 4674/2020 που απογυμνώνει τα δημοτικά συμβούλια από εξαιρετικής σημασίας αρμοδιότητες τους.

Ίσως ο τίτλος του άρθρου μου αυτού να ακούγεται αινιγματικός για τους «μη παροικούντες την Ιερουσαλήμ» και να τους προκαλεί εντύπωση για ποιο λόγο τον τιτλοφόρησα έτσι. Θα καταδείξω λοιπόν στους αναγνώστες ότι η συστηματική «αποψίλωση» (που πραγματοποιείται βήμα – βήμα από την σημερινή κυβέρνηση) στις αρμοδιότητες των δημοτικών συμβουλίων είναι αποκαλυπτική της οπτικής και των προθέσεων της για την Τ.Α. Εξηγούμαι λοιπόν ευθύς αμέσως:

Με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1δ του ν.3852/2010 (Α.87) ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου και μεταξύ άλλων είναι αρμόδια να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (δέσμευση) των πιστώσεων του προϋπολογισμού, [εκτός από εκείνεςπου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο] καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Όμως με χειρουργικές νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου καθορίστηκαν εκ νέουοι αρμοδιότητες που θα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή σε κάθε Δήμο στην τρέχουσα δημοτική θητεία. Συγκεκριμένα το πολύπαθο σχετικό άρθρο 72 «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες» του Καλλικράτη (ν.3852/2010)αντικαταστάθηκε ολόκληρο με την παρ.1 του αρ.3 του ν.4623/2019και το οποίο πάλι άλλαξε με την παρ.9 του αρ.10 του ν.4625/2019.

Ορισμένες από τις αλλαγές αυτές συνοψίζονται ευθύς αμέσως.

Μειώνεται ο αριθμός των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (7 έως 11 από 9 έως 13) και ορίζεται ότι η πλειοψηφίατων μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προέρχεται υποχρεωτικά από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος (άρθρο 2) ανεξαρτήτως δηλαδή του αριθμού των δημοτικών συμβούλων που εξέλεξε ο συνδυασμός του.

Επίσης με τις δύο προαναφερόμενες νομοθετικές παρεμβάσειςμεταφέρθηκαν μία σειρά από αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπήπρος την άμεση λήψη αποφάσεων.

[Λόγω του μεγάλου αριθμού αυτών και για την οικονομία του χώρου δεν τις αναγράφω στο παρόν άρθρο. Δύναται όμως εύκολα ο οποιοσδήποτε να τις αναγνώσει στο διαδίκτυο.]

ΠΡΟ ΟΛΙΓΩΝ ΗΜΕΡΩΝόμως και ως να μην αρκούσαν τα ανωτέρω, και εν μέσω των κινητοποιήσεων και αντιδράσεων των εργαζομένων των ΟΤΑ ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των ΟΤΑ, κ.λ.π» η κυβέρνηση Μητσοτάκη (κατά παραγγελία των δημάρχων που την στηρίζουν, των επιχειρηματικών ομίλων και των απορριμματοεργολάβων)πέρασετροπολογίαfasttruckπουυπεραπλουστεύει ακόμη περισσότερο την διαδικασία ιδιωτικοποίησης των Υπηρεσιών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου των Δήμων αφού προβλέπει πλέον την ιδιωτικοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, παρά μόνο της οικονομικής επιτροπής. (!!!)(βλ. άρθρο 1α του νόμου4674/2020)

Σαν να μην έφτανε δηλαδή η ευκολία για ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών αυτών πουείχε ήδη παράσχει η κυβέρνηση στα δημοτικά συμβούλια, με την νομοθετική διάταξη του άρθρου 178 του Ν. 4635/2019) το Υπουργείο Εσωτερικών ακύρωσε και εδώ τα δημοτικά συμβούλια καιπέρασεκαι αυτή την αρμοδιότητα στην οικονομική επιτροπή.

Το τι εστί πλέον οικονομική επιτροπή τα ανέλυσα στην αρχή του άρθρου μου.Οι άνθρωποι του εκάστοτε Δημάρχου.

Έτσιλοιπόν, μετάτις ήδη αυξημένες αποφασιστικές αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων που νομοθέτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον ν. 4623/2019, (προκειμένου να ξεπεραστούν τα δήθεν«προβλήματα πλειοψηφίας» από την εφαρμογή της απλής αναλογικής την οποία κατασυκοφαντούν καθημερινά)με την τροπολογία αυτήεπεκτείνει ακόμη περισσότερο τον «διακοσμητικό» ρόλο των δημοτικών συμβουλίων, υπεξαιρώντας τουςακόμη μία ουσιαστική αρμοδιότητα,να αποφασίζουν δηλαδή αυτά για τόσο σοβαρά ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους και κυρίως τις λαϊκές οικογένειες που στο τέλος θα κληθούν να πληρώσουν το όποιο κόστος των ιδιωτικοποιήσεων.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση και η πλειοψηφία των δημάρχων, υλοποιούν ανερυθρίαστα και χωρίς καμία παρέκκλιση τα σχέδια που τους υπαγορεύουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, για την κερδοφορία των λίγων και την εξαθλίωση των πολλών.

Πλέον όμως της αφαίρεσης της αρμοδιότητας αυτής από τα δημοτικά συμβούλια, στην παράγραφο 1β του ίδιου νόμου 4674/2020, προβλέπεται ότι «η οικονομική επιτροπή αποφασίζειγια την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων, έργων, κ.λ.π από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.»Και ο νοών νοείτω….

Μετά από όλα τα παραπάνω αναρωτιέται κανείςποιές αρμοδιότητες αποφασιστικής σημασίας θα απομείνουν τελικά στα δημοτικά συμβούλια;Μήπως όμως έπεται και συνέχεια;

*Ο Γρηγόρης Εδιρνέλης είναι δικηγόρος και δημοτικός σύμβουλος του δήμου Ωραιοκάστρου, επικεφαλής της ΔΚΠΩ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

39 views0 comments
bottom of page