top of page
  • Writer's pictureΠεριοδικό "Ωραίο"

Δήμος Ωραιοκάστρου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανακοινώνει την έναρξη αιτήσεων συμμετοχής στο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2020

Για άλλο ένα καλοκαίρι άνοιξε την αγκαλιά της η Θερινή Δημιουργική Απασχόληση του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου για παιδιά ηλικίας (5-12 ετών) (έτη γέννησης 2008 – 2015 κατά την ημέρα εγγραφής να έχουν κλείσει τα 5 έτη).

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει σε έναν ενιαίο κύκλο έξι εβδομάδων, σε σχολεία των τριών δημοτικών ενοτήτων Ωραιοκάστρου, Μυγδονίας και Καλλιθέας.

Το «πρόγραμμα» προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και είναι μία κοινωνική προσφορά του Δήμου Ωραιοκάστρου προς τους κάτοικους του. Εξυπηρετεί τους εργαζόμενους γονείς.

Το ωράριο της θερινής απασχόλησης θα είναι 07:00-16:00. Οι ώρες προσέλευσης είναι 07:00-08:30. Στις 08:30 η πόρτα θα κλειδώνει για λόγους ασφάλειας. Ώρα αναχώρησης από 14:00–15:55.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τρίτη 16/6 έως τη Δευτέρα 22/6/2020.

Λόγω του μικρού διαστήματος των αιτήσεων και του περιορισμένου αριθμού θέσεων επικοινωνήστε άμεσα στο τηλέφωνο της υπηρεσίας 2313 30 40 75 & 2313 30 40 82.

Οι γονείς μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση συμμετοχής του προγράμματος καθώς και τα δικαιολογητικά από την επίσημη σελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου, www.oraiokastro.gr και να την αποστείλουν.

➢ηλεκτρονικά στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (χορηγείται από την υπηρεσία)

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των τριών μηνών)

3. Φορολογική Δήλωση E1

4) Για τους γονείς που κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών των σχολείων εργάζονται:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και των δύο γονέων από τον εργοδότη τους, καθώς και:

α) για τους ασφαλισμένους στο Ε.Φ.Κ.Α. βεβαίωση ενσήμων του 2020 (πρώτου τριμήνου)

β) για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγγεγραμμένους στον Ο.Α.Ε.Ε αντίγραφο της πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση των εισφορών) ή βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα τους.

γ) για τους ελεύθερους επαγγελματίες που ανήκουν σε άλλο ασφαλιστικό φορέα απαιτείται βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (πρόσφατη).

δ) για τους ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α. αντίγραφο υποχρέωσης πληρωμής των τελευταίων εισφορών ή Ασφαλιστική Ενημερότητα.

ε) για τους δημοσίους υπαλλήλους, απόδειξη τελευταίας μισθοδοσίας τους

5. Απόδειξη μονίμου κατοικίας:

α) για τους κατοίκους αντίγραφο λογαριασμού στο όνομα των γονέων/κηδεμόνων από οργανισμό κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΑΕΡΙΟ κ.α.) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σπιτιού.

Δεν θα γίνονται δεκτά αποδεικτικά κινητής τηλεφωνίας εκτός και αν αφορούν σταθερή οικιακή γραμμή.

β) σε περίπτωση φιλοξενίας, φορολογική δήλωση Ε1, ή αντίγραφο λογαριασμού στο όνομα του ατόμου που το φιλοξενεί και υπεύθυνη δήλωση του ατόμου που τον φιλοξενεί θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.

6. Υπεύθυνη δήλωση των εχόντων τη γονική μέριμνα για τη συγκατάθεσή τους στην παραλαβή του παιδιού/παιδιών από τρίτο πρόσωπο (εκτός από τους γονείς). Αντίγραφο ταυτότητας των ατόμων που θα παραλαμβάνουν το παιδί.

7. Πρόσφατη ιατρική βεβαίωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο που να αναφέρει ότι το παιδί είναι υγιές και επιτρέπεται να συμμετέχει σε δραστηριότητες και Φωτοαντίγραφο από το βιβλιάριο υγείας του μαθητή – τριας (η πρώτη σελίδα με τα στοιχεία του μαθητή – τριας, και η σελίδα με τα εμβόλια).

8. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια ανά περίπτωση :

α) Διαζευγμένοι γονείς: Αντίγραφο διαζευκτηρίου εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και απόφαση επιμέλειας.

β) Γονείς σε διάσταση: Αντίγραφο αίτησης διαζυγίου, προσωρινής επιμέλειας (αν υπάρχει) ή βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων στη Δ.Ο.Υ. και ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας

γ) Άγαμες μητέρες: Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού εάν το παιδί και η οικογενειακή κατάσταση δεν προκύπτουν από το υποβαλλόμενο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ) Γονείς σε χηρεία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου αν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

9. Γονείς με αναπηρία 67% και άνω ή 50% και άνω μόνο για περιπτώσεις

ινσουλοεξαρτόμενων (διαβήτη τύπου 1):

- Αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή αίτηση για απόφαση αναπηρίας

συνοδευόμενη από την τελευταία απόφαση αναπηρίας.

Με την απόφαση λειτουργίας του καλοκαιρινού σχολείου, ο Δήμος Ωραιοκάστρου εφαρμόζει το υγειονομικό πρωτόκολλο ως ακολούθως:

1. Αύξηση διαστημάτων ανάμεσα στα θρανία (1,5 μέτρο κατ’ ελάχιστο).

2. Διαχωρισμός του μαθητικού δυναμικού σε υποομάδες έως 15 παιδιά.

3. Για την αποφυγή συγχρωτισμού μεταξύ των μαθητών θα υπάρξει τροποποίηση διαλειμμάτων.

4. Τα σχολεία θα διαθέτουν αντισηπτικά χεριών Gel σε κάθε αίθουσα. Καλό είναι οι μαθητές για την προσωπική τους ατομική υγιεινή να έχουν το δικό τους αντισηπτικό.

5 . H χρήση γαντιών δεν είναι υποχρεωτική εντός των χώρων του σχολείου.

6. Θα υπάρχει καθαρίστρια καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος.

7. Μένουμε σπίτι αν δεν αισθανόμαστε καλά και δεν ερχόμαστε στο σχολείο σε περίπτωση που παρατηρούνται ύποπτα συμπτώματα.

8. Κανένας γονέας/κηδεμόνας δεν επιτρέπεται να εισέλθει στο κτίριο.

Πληροφορίες τηλ.: 2313304075, 09:00π.μ. έως 14:00μ.μ..

Ο κατάλογος των σχολείων στα οποία θα διεξαχθεί το πρόγραμμα θα

προκύψει από τον αριθμό των αιτήσεων ανά Δημοτική Ενότητα.

23 views0 comments

留言


bottom of page