top of page
  • Writer's pictureΠεριοδικό "Ωραίο"

Δεσμεύει τον ΔΗΜΟ Ωραιοκάστρου η έγκριση της Α.Ε.Π.Ο. για το ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟ στην ΚΑΜΑΡΑ του Δρυμού...

Δεσμεύει τον ΔΗΜΟ Ωραιοκάστρου η έγκριση της Α.Ε.Π.Ο. για το ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟ στην ΚΑΜΑΡΑ του Δρυμού από το ΣτΕ;του Γρηγόρη Εδιρνέλη*

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) η με αριθμ. 475/2020 απόφασή του με την οποία απέρριψε την προσφυγή του Δήμου που ζητούσε να ακυρωθεί η υποβληθείσα μελέτη για τους λόγους που αναφέρονταν σε αυτή.

Στο σημείο αυτό και προς αποφυγή παρερμηνειών θα επιθυμούσα να καταθέσω δημόσια την προσωπική νομική μου άποψη και συμβολή στο ερώτημα που τίθεται από πολλούς συνδημότες μας και συνοψίζεται στο εξής:

ΜΠΟΡΕΙ Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΜΑΡΑ» ΤΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, όπως ανακοίνωσε δημόσια ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Γεωργαντάς;

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1)Σήμερα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η με αριθμ. 311/2018ομόφωνηαπόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία το σώμα αντιτίθεται στη λειτουργία του δανειοθαλάμου και ουσιαστικά απαγορεύει στον ανάδοχο του έργου που ανέλαβε την υλοποίηση του οδικού άξονα Ν. Σάντας Κιλκίς με την Άσσηρο, την ανάληψη αδρανών υλικών από τον δανειοθάλαμο στη θέση ΚΑΜΑΡΕΣ.

Επίσης με την αυτή ως άνω απόφαση ανακλήθηκε και ανατράπηκε η με αριθμ. 272/2018 προγενέστερη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία είχε επιτραπεί η λειτουργία του δανειοθαλάμου. Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί κατά πλειοψηφία. Για την ιστορία, αρνητικοί ήταν και την καταψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ε. Καραστερίου, Α. Μοδίτσης, Π. Κοϊτσίδης, Χρ. Τερζής, Γρ. Εδιρνέλης, Α. Θεμελής και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Δρυμού κ. Κ. Πατσαλάς. Οι κ.κ. Θ. Δίγκαλης και Α. Πολυχρονίδης ψήφισαν παρών.Ο Δήμαρχος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία εκ του νόμου.

2)Μέχρι και αυτή τη στιγμή λοιπόν εξακολουθεί να ισχύει η με αριθμ. 311/2018απόφασηκαι μέχρι την τυχούσα ανατροπή της από κάποια νέα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Το αυτό ισχύει και με την αριθμ. 5/2018 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου του Δρυμού που έχει το ίδιο αρνητικό εισηγητικό περιεχόμενο με την τελευταία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

3)Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 54 του ν. 4512/2018 η εκτός λατομικών περιοχών, εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών (η συγκεκριμένη θέση της ΚΑΜΑΡΑΣ είναι εκτός λατομικής περιοχής) επιτρέπεται, στις εξής περιπτώσεις:

α) ……………

β) ……………

γ) για την εκτέλεση δημόσιων, εθνικών ή περιφερειακών έργων, που χαρακτηρίζονται ως εθνικής σημασίας.

Για την ίδρυση λατομείου των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ ισχύουν οι περιορισμοί και απαγορεύσεις του άρθρου 85 του ΚΜΛΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 49.

Επιπλέον

1α. «Ηεκμίσθωση λατομείων που ανήκουν στην κυριότητα των πρωτοβάθμιων O.T.A. (βλ. Δήμοι και Κοινότητες) πραγματοποιείται από τον οικείο πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με απευθείας σύμβαση ή με πλειοδοτική δημοπρασία με ενσφράγιστες προσφορές.

2β. ……………. Κατ΄ εξαίρεση εκμισθώνονται με απευθείας σύμβαση στον ανάδοχο του έργου εκτάσεις των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία λατομείων αδρανών υλικών της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 52 και των λατομείων της παρ. 4 του άρθρου 51.

Οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 53 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στα λατομεία επί δημοτικών εκτάσεων.

Όπου στις παραγράφους 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 και 12 του άρθρου 53 αναφέρεται το Δημόσιο ή ο Συντονιστής Aποκεντρωμένης Διοίκησης, για τα δημοτικά λατομεία νοούνται ο οικείος δήμος και ο δήμαρχος αντιστοίχως.

Εν κατακλείδι, η απόφαση έγκρισης της Α.Ε.Π.Ο από το ΣτΕ έχει δεσμευτική ισχύΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ αναφορικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων που κατατέθηκε προς έγκριση στην Περιφέρεια από την ανάδοχο εταιρία του έργου.

ΣΥΝΕΠΩΣ η εταιρία για να λάβει την έγκριση ανάληψης αδρανών υλικών απαιτείται ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου που να ανατρέψει την με αριθμ. 311/2018 ισχύουσα απόφαση αυτού. Κάθε επέμβαση της στο συγκεκριμένο χώρο θα είναι αυθαίρετη, παράνομη και καταχρηστική επισύρουσα τις συνέπειες της αδίκου αυτής πράξεως της.

Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι δεν νομιμοποιείται ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει γίνει κάποια δραστηριότητα από την μεριά της αναδόχου ούτε καν η επίδοση της υπ’ αριθμ. 575/2020 απόφασης του ΣτΕ αλλά και ούτε πράξη ανάληψης αδρανών υλικών από τον δανειοθάλαμο ούτως ώστε να δικαιολογηθεί η κατεπείγουσα περίπτωση και ο επικείμενος κίνδυνος για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ και κατά την προσωπική μου άποψη, η Περιφέρεια οφείλει και υποχρεούταινα φέρει το θέμα εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιοεάν θέλει να ανατραπεί η τελευταία απορριπτική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και να λάβει έγκριση για την δημιουργία του δανειοθαλάμου και τότε να δούμε «πόσα απίδια χωράει ο σάκος».

Σε αντίθετη περίπτωση,να καταβάλλει από τους δικούς της κωδικούς πληρωμήςτο ποσό των συμφωνημένων κυβικών αδρανών υλικών που υποσχέθηκε στην ανάδοχο εταιρία, από το νόμιμο λατομείο του ΤΙΤΑΝΑ και που υπολογίζεται στο ποσό των 350.000 Ευρώ περίπου ή όσο απαιτηθεί..

Και αυτό προς γνώση και συμμόρφωση των αρμοδίων της Περιφέρειας ότι οι συμβάσεις ανάθεσης και αναδοχής έργων (όσων σημαντικά και να είναι) δεν μπορούν να γίνονται «χωρίς τον ξενοδόχο» δηλ. τον νόμιμο ιδιοκτήτη της γης που εν προκειμένω είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου.

Ο Γρηγόρης Εδιρνέλης είναι δικηγόρος και δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της Δ.Κ.Π.Ω ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ

67 views0 comments
bottom of page