top of page
  • Writer's pictureΠεριοδικό "Ωραίο"

Δ. Ωραιοκάστρου: Άρχισαν οι εργασίες για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού στον οικισμό ΑνθούποληςΛύση στο χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Ανθούπολης του Δήμου Ωραιοκάστρου με την ποιότητα του νερού δίνει η διοίκηση του Παντελή Τσακίρη, θέτοντας σε τροχιά υλοποίησης ένα σημαντικό έργο.

Ειδικότερα, ο Δήμος Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG V-A), έχει αναλάβει ως επικεφαλής εταίρος την υλοποίηση του έργου «Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas» και με ακρωνύμιο «Aqua-lity», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και κατά 15% από εθνικούς.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε και αναμένεται να λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2021.

Κύριος στόχος του έργου «Aqua-lity» είναι η βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού και η μείωση των κινδύνων υγείας που διατρέχουν οι κάτοικοι αστικών περιοχών, όπως ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Αν και η διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας είναι πλούσια σε υδάτινους πόρους, η ποιότητα του πόσιμου νερού σε κάποιες περιοχές είναι χαμηλή ή ακόμα και ακατάλληλη για ανθρώπινη κατανάλωση. Συγκεκριμένα, η συγκέντρωση υδροθείου, σιδήρου και μαγγανίου στη γεώτρηση του οικισμού της Ανθούπολης της Δ.Κ. Λητής του Δήμου Ωραιοκάστρου, ξεπερνάει τα επιτρεπτά όρια, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανέλαβε την πρωτοβουλία να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να επιλύσει αυτό το μείζον ζήτημα.

Στο πλαίσιο του έργου και συγκεκριμένα της Δράσης 3.1.1 – Drinking Water Improvement System (Σύστημα Βελτίωσης Πόσιμου Νερού), ο Δήμος Ωραιοκάστρου προέβη σε υπογραφή σύμβασης με τον Ανάδοχο που προέκυψε κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης για την ύδρευση του οικισμού Ανθούπολης στη Δ.Κ. Λητής Ωραιοκάστρου.

Πως επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας του νερού

Η μέθοδος που ακολουθείται για την απομάκρυνση των ιόντων αυτών, είναι αυτή της οξείδωσης με αέρα και της κατακράτηση των ιζημάτων του σιδήρου και του μαγγανίου μέσω ειδικών κλειστών φίλτρων υπό πίεση. Η συσσώρευση των ενώσεων του σιδήρου και του μαγγανίου από την κλίνη των φίλτρων ξεπλένονται με καθαρό νερό.

Με αυτόν τον τρόπο, η απομάκρυνση των ιόντων από το νερό γίνεται με τρόπο απολύτως φυσικό και χωρίς την χρήση χημικών προσθέτων για την επεξεργασία του νερού.

Η προμήθεια του ως άνω συστήματος επεξεργασίας νερού στον οικισμό Ανθούπολης της Δ.Κ. Λητής πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, ενώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εγκατάστασης με σκοπό την άμεση λειτουργία του συστήματος.

Στις 29 Ιανουαρίου 2021 τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, επισκέφθηκαν εκπρόσωποι του Αναδόχου, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τις εργασίες στις οποίες θα προβούν με σκοπό την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος.

Στη συνέχεια και παρουσία του αντιδημάρχου της Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας, Χαράλαμπου Καζαντζίδη, οι εκπρόσωποι του Αναδόχου σε συνεργασία με μηχανικούς του Δήμου, επισκέφθηκαν το σημείο όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα στον οικισμό της Ανθούπολης και επιθεώρησαν το χώρο.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2021 ξεκίνησαν οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου, καθώς τα σκαπτικά μηχανήματα ξεκίνησαν τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση της δεξαμενής του συστήματος αποσιδήρωσης - απομαγγανίωσης του νερού.


Τα οφέλη του έργου


Το έργο θα έχει σημαντικά αποτελέσματα για τους κατοίκους και των δύο περιοχών υλοποίησης, καθώς και για τους εταίρους και τους φορείς διαχείρισης υδάτων όλης της διασυνοριακής περιοχής.

Αρχικά, θα βελτιωθεί σημαντικά το επίπεδο της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ανθούπολης του Δήμου Ωραιοκάστρου, καθώς πλέον το νερό θα είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Αυτό αναμένεται να έχει ευρύτερη κοινωνική επίδραση, αφού θα συνεισφέρει στη βελτίωση της κατάστασης υγείας και των συνθηκών ζωής στην περιοχή (επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στην κατάσταση υγείας των πολιτών και στην οικονομική ανάπτυξη). Επιπλέον, η μείωση των σχετικών με την υγεία προβλημάτων θα οδηγήσει σε περαιτέρω οικονομικά οφέλη, λόγω της μείωσης των δημοσίων δαπανών για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, με την υλοποίηση του έργου αυτού δίνει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του οικισμού της Ανθούπολης, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές νερό, ενώ συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στην ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής.

Τέλος, θα υλοποιηθούν σχετικές δράσεις δημοσιότητας με στόχο την ενημέρωση του κοινού, ιδιαίτερα στον οικισμό της Ανθούπολης, σχετικά με την αλλαγή που θα επιφέρει το σύστημα αυτό στις ζωές τους, καθώς και πάνω σε θέματα διατήρησης των υδάτων, τη σημασία της υγιεινής των υδάτων και τη σημασία της αξιοποίησης των πόρων της Ε.Ε. στην περιφερειακή ανάπτυξη.

44 views0 comments

Comments


bottom of page