top of page
  • Writer's pictureΠεριοδικό "Ωραίο"

Δ. Ωραιοκάστρου: Προκήρυξη για την επιλογή "Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης"Στην έκδοση προκήρυξης για την επιλογή "Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης" προχώρησε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελεήμων Τσακίρης.

Στο σχετικό κείμενο αναφέρεται:

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου δημοσιοποιεί την πρόθεση του Δήμου να κινήσει διαδικασία επιλογής «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» κατά τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010, όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με την παρ. 1 και τροποποιήθηκε με τις παρ. 2, 3 & 5 του άρθρου 7 του Ν. 4623/2019.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση που κατατίθεται αυτοπροσώπως στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Κομνηνών 76, 1ος όροφος, Ωραιόκαστρο) μέχρι την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00 υπόψη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email) και από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018. Με την κατάθεση της σχετικής αίτησης ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κοινοποίηση των παραπάνω εγγράφων (δήλωση υποψηφιότητας, βιογραφικό, υπεύθυνη δήλωση) στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου.

Ο Συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.

Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

Η διαδικασία εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης θα ολοκληρωθεί στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 με την προβλεπόμενη ψηφοφορία.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00- 15:00, από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Ωραιοκάστρου στα εξής τηλέφωνα: 2313304002 και 2313304063.

33 views0 comments

コメント


bottom of page