top of page
  • Writer's pictureΠεριοδικό "Ωραίο"

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ ΔΡΥΜΟΥ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ


Η «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΨΗΦΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ:

Πρώτον: Στην Απόφαση 198/22-12-15 της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) αναφέρεται ως 15ο Θέμα η «Γνωμοδότηση …. ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότησηλατομείου - δανειοθαλάμου στη θέση Καμάρα Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου.».

Ο τότε αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του δήμου μας, ο κ. Καραστερίου Ευάγγελος δήλωσε στην Επιτροπή: «Η έκταση …. είναι δημοτική και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν συμφώνησε με την παραχώρησή της για τη χρήση αυτή.».

Αντί να σταματήσει κάθε παραπέρα ενέργεια … το θέμα αναβλήθηκε για να πάρει νέα απόφαση ο Δήμος Ωραιοκάστρου.

Δεύτερον: Παρότι υπήρχαν ήδη δύο αρνητικές Αποφάσεις του Δήμου μας (293/2013 και 29/2016), η Περιφερειακή Διοίκηση επανέρχεται στο θέμα το 2018. Καταφέρνει να εκμαιεύσει την 272/30-8-2018 Απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου με την οποία, παρά την τεκμηριωμένη αρνητική εισήγηση του κ. Καραστερίου, παραχωρείται η χρήση του αγροκτήματος Καμάρας ως δανειοθαλάμου …. με ποσότητα υλικού μέχρι 400.000 μ3.

Η παραπάνω Απόφαση, μετά από τις έντονες αντιδράσεις του Τοπικού Συμβουλίου Δρυμού, κατοίκων και άλλων φορέων, με πρόσχημα την εκκρεμοδικεία προσφυγής του Δήμου στο ΣτΕ, για ακύρωση της σχετικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, ακυρώνεται. Με την Απόφαση 311/16-10-2018 το Δ.Σ. επανέρχεται στις παλιότερες αρνητικές του αποφάσεις, ομόφωνα. Το ήδη διαμορφωμένο προεκλογικό κλίμα διευκόλυνε να συναινέσουν και όσοι είχαν ταχθεί με την ΠΚΜ.

Τρίτον: Το σκεπτικό όλων των αρνητικών Αποφάσεων αποτελούσαν οι λόγοι:

Α) Καταστροφή και αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. Β) Επειδή η περιοχή του Δρυμού είναι ήδη επιβαρυμένη από τη λειτουργία ενεργών λατομείων. Γ) Επειδή θα δημιουργηθούν προβλήματα στους κτηνοτρόφους της περιοχής και Δ) Η παραχώρηση της έκτασης, δεν θα αξιοποιούσε, δεν θα αναβάθμιζε και δεν θα προστάτευε την περιοχή που είναι καθαρά γεωργική και κτηνοτροφική.

Παρά ταύτα, η Περιφέρεια επιμένει για τη διάνοιξη του επανειλημμένα χαρακτηρισμένου από αυτή νέου λατομείου.

Τέταρτον: Σύμφωνα με το Τ.Σ. Δρυμού (Απόφαση 8/2020), η παραχώρηση ή μη αφορά σε 339 στρέμματα από τα 2.000 στρέμματα της περιοχής αυτής. Δηλαδή σε μεταγενέστερη φάση ανοίγουν ασκοί του Αιόλου για ανασκαφή - αλλοίωση του χώρου που θα εξυπηρετήσει και άλλα έργα, κατά πάσα πιθανότητα ιδιωτικής εκμετάλλευσης.

Ειδικότερα, άμεσα βλάπτονται εκτός του Δρυμού και τα χωριά Μελισσοχώρι, Μονόλοφος και Πετρωτό. Σε μία περιοχή που θα έπρεπε να έχει οικολογικό περιεχόμενο και προορισμό.

Πέμπτον: Παρά τις υποσχέσεις των αστικών κομμάτων για ισόρροπη «ανάπτυξη», παρατηρούμε μία απόλυτα ανισόρροπη επιβάρυνση των δυτικών περιοχών του νομού μας. ΕΛΠΕ, ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ΜΕΑ, επαπειλούμενη καύση απορριμμάτων στο ΤΙΤΑΝ, λατομεία κλπ. Η επιβάρυνση αυτή πρέπει να έχει όρια και οφείλουμε να εμποδίσουμε τη συνέχισή της. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε να καταστρέφονται δυσανάλογα ή μη, άλλες περιοχές.

Εκτον:Με τη μέχρι τώρα εμπειρία μας και ιδιαίτερα του τελευταίου περιβαλλοντοκτόνου νόμου της ΝΔ, ως συνέχεια της πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, συστηματικά απαξιώνεται και κατεδαφίζεται η όποια περιβαλλοντική προστασία, μετατρέπεται το περιβάλλον σε εμπόρευμα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, με πρόσχημα τη διαφωνία του επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας, επέλεξε το δρόμο της αποχώρησης για να μην ψηφίσει και δυσαρεστήσει τον ΣΕΒ. Η εμπειρία μας τώρα εμπλουτίζεται και από τη δράση τοπικών και περιφερειακών βραχιόνων της εκάστοτε κυβέρνησης.Από τη σχέση τους με επιχειρηματικούς ομίλους και με τα συμφέροντά τους.

Εβδομον: Η κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του λατομείου - δανειοθαλάμου, έγινε στη βάση της Οδηγίας 2011/92 ΕΚ, δηλαδή της Ε.Ε. Η Οδηγία αυτή, όπως και μία σειρά άλλων, προβλέπουν ότι οι ΜΠΕ που απαιτούνται για την αδειοδότηση του έργου, εκπονούνται από τον κύριο του έργου. Οι ίδιες οι «ελεγχόμενες» υποτίθεται επιχειρήσεις «ελέγχουν» τον εαυτό τους, αναθέτοντας και πληρώνοντας τη σύνταξη των ΜΠΕ. Γι αυτό άλλωστε καμία από αυτές τις μελέτες δεν βγάζει ανεπαρκές ή επικίνδυνο περιβαλλοντικά το υπό μελέτη έργο.

Όπως είναι γνωστό, όλα τα αστικά κόμματα και οι τοπικοί συνδυασμοί τους, προσκυνούν στα γενικά σημεία την Ε.Ε.

Κατά συνέπεια, η σημερινή Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει ρητά και κατηγορηματικά να δηλώνει την άρνηση παραχώρησης της Καμάρας του Δρυμού για τη λειτουργία νέου λατομείου - επονομαζόμενου δανειοθαλάμου.

Για τους παραπάνω λόγους και για την προστασία της δημοτικής περιουσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα διοικητικά, νομικά και προπαντός πολιτικά μέτρα από τη δημοτική αρχή στο σύνολό της (όλες οι παρατάξεις και οι μηχανισμοί του δήμου). Κυρίως όμως να οργανωθεί η κινητοποίηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, με επιτροπές αγώνα και συντονιστικό των επιτροπών, με συμπαράσταση των συλλογικών φορέων όλου του δήμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Κ. Μακεδονίας.--

Ωραιόκαστρο 15-5-2020

ΘεμελήςΑγγελος

Σημείωση μετά τη λήξη της δια

Περιφοράς συνεδρίασης του Δ.Σ.:

Δεν συμφωνούμε με την τυπική και άνευρη απόφαση της πλειοψηφίας που συγκαλύπτει ευθύνες και αγνοεί την προσφυγή στο λαό του Ωραιοκάστρου. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής τις θέσεις των άλλων συνδυασμών, γιατί το συμβούλιο παρά τη θέλησή μας, έγινε χωρίς τηλεδιάσκεψη.--

24 views0 comments

Hozzászólások


bottom of page