top of page
  • Writer's pictureΠεριοδικό "Ωραίο"

Η «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Η κυβέρνηση της ΝΔ προχωράει τον αντιλαϊκό σχεδιασμό της και στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η τοπική διοίκηση, ως μακρύ χέρι του κράτους, εκτελεί και σε αυτόν τον τομέα τις κεντρικές κατευθύνσεις, ανεξάρτητα από τις συνέπειες.

Είναι γνωστό ότι η επεξεργασία απορριμμάτων μπορεί να αφορά επικίνδυνα και τοξικά βιομηχανικά απόβλητα, λυματολάσπη κλπ. Ωστόσο, σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από επιχειρηματικούς ομίλους μονάδες επεξεργασίας, κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή σε ρέματα και λίμνες.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΝΔ), είναι θετική σε τέτοιου τύπου επενδύσεις. Συγκεκριμένα ενέκρινε τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Μαυροράχης, παρότι εκκρεμούν προσφυγές φορέων και του Δήμου Λαγκαδά. Η ΜΕΑ αυτή θα επεξεργάζεται 300.000 τόνους σκουπιδιών το έτος, δηλ. το 65% των απορριμμάτων της Κεντρικής Μακεδονίας. Εκεί είναι ο ΧΥΤΑ, όπως και αναδασωτέες περιοχές, κλάδοι ρεμάτων προς τη λεκάνη Μυγδονίας και Κορώνειας. Υπάρχουν υπόγειοι υδροφορείς.


Το τοπικό Σχέδιο του δήμου, βασίζεται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Το ΕΣΔΑ αντιγράφει τις ευρωενωσιακές οδηγίες και κατευθύνσεις με κυρίαρχο παράδειγμα τη φτηνή ενεργειακή καύση αποβλήτων, σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο 32,25% των παραγόμενων αστικών απορριμμάτων. Το Σχέδιο αυτό θα το πληρώσουν ακριβά οι εργαζόμενοι, ενώ έχει ανεπίτρεπτα χαμηλές αποδόσεις ως προς την ανακύκλωση. Από τους πόρους του Σχεδίου, κατευθύνονται στην ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή μόνο 176 εκατ. (8,36%) ενώ για τις ΜΕΑ δίνονται 1.263 εκατ. (60%). Το ΕΣΔΑ στηρίζεται σε εικονικά στοιχεία ως προς την ποιοτική σύσταση των δημοτικών αποβλήτων καθώς λαμβάνει υπόψη στοιχεία που εκπονήθηκαν από τις Περιφερειακές Διοικήσεις το 2015 και τα οποία, με τη σειρά τους επικαλούνταν στοιχεία του 2011!

Στο ΕΣΔΑ, δεν υπάρχουν αναλυτικές εξετάσεις για τις πολλαπλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ούτε και εκτιμήσεις για πιθανά βιομηχανικά ατυχήματα. Αν και υπάρχει η εμπειρία δεκάδων πυρκαγιών σε παρόμοια εργοστάσια.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υπέγραψε τη συμφωνία για τη χρήση δευτερογενών καυσίμων στη τσιμεντοβιομηχανία. Δεν έλαβε υπόψη της την αέρια ρύπανση στο Βόλο, ένα είδος θαλάμου αερίων, ενώ ευρύτερα η περιοχή της Μαγνησίας μετατρέπεται σε συλλέκτη απορριμμάτων, με τρεις ΜΕΑ που θα παράγουν SRF/RDF και βιοαέριο.

Τίποτα δεν εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού. Το μόνο σίγουρο είναι η εξασφάλιση του καπιταλιστικού κέρδους.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 9-3-2021 η δημοτική διοίκηση κατέθεσε προς ψήφιση Σχέδιο Διαχείρισης που συνέταξε η εταιρεία Epsilon στις 6-10-2016!! Αυτό το παρελθόντων ετών Σχέδιο το στήριξαν όλες οι άλλες παρατάξεις, εκτός από τη "Λαϊκή Συσπείρωση"! Αυτές που στα λόγια είναι κατά της Καύσης. Το ότι υπερψηφίστηκε και από την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύει τη κοινή τους πλεύση.

Μεταξύ άλλων, το Σχέδιο περιέχει: την αναφορά (σελ. 17) σε Υγειονομική Ταφή, η οποία δεν υφίσταται, ούτε καν προγραμματίζεται. Στη σελ. 18 αναφέρει την εδραίωση ξεχωριστής συλλογής χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού .... μέχρι το 2015! Το ίδιο έτος, σύμφωνα με το ψηφισθέν Σχέδιο, θα επαναχρησιμοποιείται το 95% του βάρους των πεταμένων οχημάτων! Παρόμοια, για τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, επανάχρηση 45% μέχρι το Σεπτέμβρη του 2016 κλπ. Αυτό το ετεροχρονισμένο Σχέδιο ψήφισαν! Η ουσία του είναι ακόμα χειρότερη:

Στο Σχέδιο αναφέρονται οι ιλύες (λυματολάσπη) από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, ως καύσιμη ύλη μετά από ξήρανση.

Αναφέρεται η ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, χωρίς να διευκρινίζεται τί θα γίνει με τα σχετικά οχήματα του δήμου.

Στη σελ. 67 αναφέρεται η προεργασία των σύμμεικτων αστικών στερεών απόβλητων για τη καύση ... Παρακάτω λένε για εγκαταστάσεις επεξεργασίας χαρτιού - πλαστικού για καύσιμο RDF. Αναλύουν το ζήτημα της καύσης στις σελίδες 68 έως 72. Ομολογούν ότι το πολυσύνθετο μίας μονάδας καύσης - αποτέφρωσης (15 διεργασίες) και η αποθήκευση των καυσίμων, θα έχει σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση, χωρίς να αναλύουν ποιά ακριβώς. Στη σελ. 84 αναλύουν την ενεργειακή αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, κυρίως τσιμεντοβιομηχανίες αλλά και χαλυβουργίες, κεραμοποιίες, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στη σελ. 95 γίνεται λόγος για τη Μονάδα Αποτέφρωσης, βασικά για ηλεκτρική ενέργεια με συνέπεια τις εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου, Αερίων Ρύπων, υγρών απόβλητων και επικίνδυνων στερεών απόβλητων. Για τις ακτινοβολίες, δεν υπάρχει λέξη. Στη σελ. 122 κ.ε. αναφέρονται τα περιβαλλοντικά κριτήρια χωροθέτησης μονάδων αποθήκευσης και επεξεργασίας απόβλητων τα οποία καθορίζουν αποστάσεις μόνο μισού χιλιόμετρου από οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, σεισμικά ρήγματα, δίκτυα, κοίτες, λίμνες!

Στο τέλος (σελ. 133) παρουσιάζεται η διαδικασία ανάθεσης των έργων σε ιδιωτικούς φορείς, όπου κυρίαρχο ρόλο παίζουν η Ειδική Γραμματεία των ΣΔΙΤ και μία διυπουργική επιτροπή, δηλαδή η κυβέρνηση. Η Βουλή και πολύ περισσότερο οι τοπικές αρχές δεν παίζουν κανένα ουσιαστικό ρόλο ….

Η διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών και ιατρικών απόβλητων πρέπει να γίνεται, ξεχωριστά από τα αστικά, με αποκλειστική κρατική ευθύνη, σε συνδυασμό με μία ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, με ενίσχυση των αντίστοιχων κρατικών υπηρεσιών με μέσα, μόνιμο προσωπικό και χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, με πόρους από τη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου.

Η σημερινή δημοτική αρχή και οι προηγούμενες, δεν έκαναν τίποτα για να αντισταθούν στις πολιτικές των κυβερνήσεων που στερούσαν από τον δήμο τους αναγκαίους πόρους. Ανέχτηκαν, αν δεν στήριξαν, τις πολιτικές που άφησαν το δήμο με λιγότερο προσωπικό και μηχανήματα. Το κομμάτι του δημοτικού Προϋπολογισμού 2020 που αφορά τα Επενδύσεις - Εργα, το πραγματοποίησε μόνο κατά 17%!

Από τις κυβερνήσεις και τη Τοπική Διοίκηση, παραμελήθηκαν ή αγνοήθηκαν προτεραιότητες όπως: Η Πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, η προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή. Η Επιλογή σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας (μηχανική ανακύκλωση, κομποστοποίηση). Η Ασφαλής Υγειονομική Ταφή των υπολειμμάτων και απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται. Η χωροθέτηση ανά είδος εγκατάστασης, με κριτήρια την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και του λαϊκού εισοδήματος και όχι με κριτήρια τα συμφέροντα των μονοπωλίων.

Καλούμε το λαό της περιοχής μας να παλέψει οργανωμένα μέσα από τα σωματεία και τους φορείς του κινήματος για να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να ζούμε σε υγιές περιβάλλον, χωρίς ρύπανση, χωρίς δυσοσμία, χωρίς καρκινογόνες ουσίες, χωρίς τον κίνδυνο βιομηχανικών ατυχημάτων. Για έναν ενεργειακό σχεδιασμό χωρίς ενεργειακή φτώχεια και καταστροφή του περιβάλλοντος.

12-3-2021

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

15 views0 comments
bottom of page