top of page
  • Writer's pictureΠεριοδικό "Ωραίο"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Erasmus+KA1: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Erasmus+KA1:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτική προγράμματα «Erasmus+ΚΑ1-Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης», αφορά την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σύντομης διάρκειας σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η επιμόρφωση είναι προαιρετική, χρηματοδοτείται από πόρους της ΕΕ και η επιλογή των εκπαιδευτικών γίνεται βάσει κριτηρίων που θέτει η κάθε σχολική μονάδα. Αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την καλή γνώση ξένης γλώσσας (συνήθως αγγλικών), την γνώση υπολογιστών και ενδεχομένως την ύπαρξη πρότερης βασικής γνώσης πάνω στα αντικείμενα που θα αποτελέσουν τον πυρήνα της επιμόρφωσης, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί αυτοί να μπορέσουν να εμπλακούν πιο ενεργά στη διαδικασία και στη συνέχεια να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της νέας γνώσης. Οι εκπαιδευτικοί που τελικά επιλέγονται παίρνουν μέρος σε διαρθρωμένα προγράμματα (structured courses) τα οποία έχουν ως στόχο την απόκτηση νέων γνώσεων, την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη αλλά και τον εξευρωπαϊσμό του σχολείου τους μεταφέροντας στους/στις συναδέλφους τους στοιχεία της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κουλτούρας (Πηγή: Καραγιάννη, Γ, www.academia.edu)

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1- με τίτλο «Enhancing teachers’ andstudents’ 21st century skillsthrough innovative approaches» πραγματοποιήθηκαν δύο επιμορφωτικά σεμινάρια στην Πράγα της Τσεχίας, τα οποία παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου, σε δύο φάσεις : από τις 25 έως τις 30 Ιουλίου 2022 συμμετείχε η εκπαιδευτικός Πέλλα Φανή ΠΕ70 (Δασκάλα) και από τις 31 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου 2022, συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Ευαγγελούδη Βαϊα, ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας) και Δεβετζής Λεωνίδας ΠΕ11 ( Φυσικής Αγωγής). Στα σεμινάρια αυτά συμμετείχαν επίσης εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία.

Το θέμα των σεμιναρίων ήταν η “Παιχνιδοποίηση στην Εκπαίδευση”/“Game-Based Learning and Gamification intheclassroom” (GBL).

Σκοπός του σεμιναρίου

Οι ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές απαιτούν την καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) στους/στις μαθητές/τριες. Η μάθηση μέσω της παιχνιδοποίησης (GBL) είναι μια τέτοια παιδαγωγική μαθητοκεντρική προσέγγιση, η οποία βελτιώνει σημαντικά την καλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Δεξιότητες όπως η πολυδιεργασία (ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών ενεργειών), η κριτική σκέψη, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η συνεργασία, η δημιουργικότητα και άλλες δεξιότητες, μπορούν να αναπτυχθούν μέσα σε ένα περιβάλλον παιχνιδοποίησης (GBL). Αλλά και οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσονται επαγγελματικά μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν ανοικτές/εναλλακτικές εκπαιδευτικές πηγές, ώστε να δημιουργούν σχέδια δράσης, να μαθαίνουν πώς να εφαρμόζουν στρατηγικές παιχνιδοποίησης (GBL) στο μάθημα και να αποκτούν με τον τρόπο αυτό καινούργιες δεξιότητες.

Η μεθοδολογία του σεμιναρίου

Κάθε ενότητα κάλυπτε διαφορετικές μορφές της χρήσης της παιχνιδοποίησης (GBL) στην εκπαίδευση. Τα μαθήματα συμπεριλάμβαναν την υφιστάμενη γνώση και εμπειρία και παρείχαν ικανό περιβάλλον μάθησης μέσα από μια μίξη θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων. Με τον τρόπο αυτό οι δεξιότητες που χρειάζονται για την εφαρμογή της παιχνιδοποίησης (GBL) στην εκπαίδευση βελτιώνονται μετά από συνεχή εξάσκηση και πρακτική εφαρμογή.

Οι ενότητες

· Μάθηση με βάση το παιχνίδι/Παιχνιδοποίηση (GBL). Εκπαιδευτικές πρακτικές στην Ευρώπη.

· Χρησιμοποιώντας παιχνίδια και στρατηγικές για την βελτίωση της μάθησης.

· Κριτική και δημιουργική σκέψη διαμέσου των παιχνιδιών.

· Ανακαλύπτοντας τις δεξιότητες για το μάθημα.

· Χρησιμοποιώντας κινητές συσκευές στην υποστήριξη της μάθησης.

· Μαθαίνοντας την κωδικοποίηση μέσω των VIDEOGAMES.

· Χρησιμοποιώντας QR CODES.

· Online παιχνίδια προσομοίωσης.

· Εξωτερικά παιχνίδια για ενεργή μάθηση.

· Ψηφιακή εξιστόρηση SRORYTELLING.

· Σχεδιασμός παιχνιδιών.

· Μελέτες περίπτωσης: Πώς να χρησιμοποιήσεις ένα δημοφιλές παιχνίδι για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

· Ατομικές δράσεις, παρουσίαση και αξιολόγηση.

Η οργάνωση των επιμορφωτικών σεμιναρίων έγινε από τους εκπαιδευτικούς φορείς International Training Center και Europass Teacher Academy και οι οργανωτές του σεμιναρίου ήταν οι: IvaBrozova Schooldirector, DavidBrozCoursemanager, LukasVacekHeadadministrator andSmritiVasistha Academic director και ο επιμορφωτής Carmine Rodi Falanga.

Γνωριμία με την Πράγα

Ξεναγηθήκαμε στην όμορφη πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Τσεχίας την Πράγα. Επισκεφτήκαμε το Κάστρο της Πράγας, την Γέφυρα του Καρόλου, το Αστρονομικό Ρολόι. Περιηγηθήκαμε στο ιστορικό κέντρο της Πράγας και τις όμορφες πλατείες της Παλιάς Πόλης, όπως και την Μικρή Πόλη της Πράγας. Ένα ακόμη σημαντικό σημείο της πόλης το οποίο επισκεφτήκαμε ήταν η Εβραϊκή συνοικία. Τέλος η Νέα Πόλη της Πράγας ήταν κι αυτή ένα μνημείο σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Η Πράγα μπορούμε να πούμε ότι είναι “λίκνο και σταυροδρόμι πολιτισμού, μια πόλη παραμυθένια”.


Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι γευτήκαμε τοπικά εδέσματα στα εστιατόρια της πόλης και ξεδιψάσαμε με τις υπέροχες Τσέχικες μπύρες στα μπαράκια της.

Γνωρίσαμε υπέροχους ανθρώπους, ανταλλάξαμε απόψεις και δημιουργήσαμε δίκτυα για μελλοντικές συνεργασίες.


Πηγές

51 views0 comments

Comments


bottom of page