top of page
  • Writer's pictureΠεριοδικό "Ωραίο"

Υποχρεωτική Προσχολική ΕκπαίδευσηΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡOΥ

Πληροφορίες:Νικόλαος Γ. Νταμπαλής

e-mail:egoraio@gmail.com


ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση»

ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Νόμος 4521/ΦΕΚ38 Α’ 02-03-2018 άρθρο 33

β)ΈγγραφοΑρ. Πρωτ. 65/12-03-2019 της Ένωσης Γονέων και κηδεμόνων του Δήμου Ωραιοκάστρου

Σύμφωνα με το α) σχετικό, έγινε υποχρεωτική η άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια.

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων μετά από το σχετικό έγγραφο β)της Ένωσης Γονέων και κηδεμόνων του Δήμου Ωραιοκάστρου και την άμεση ανταπόκριση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςκαι του Δήμου Ωραιοκάστρου και μετά από διαδοχικές συναντήσεις με τους παραπάνω φορείς έλαβε τις κάτωθι διαβεβαιώσεις:

· Η Δ/νσηΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης θα μεριμνήσει άμεσα για την κάλυψη κενών θέσεων όπουχρειαστεί και την στελέχωση των Νηπιαγωγείων με εκπαιδευτικό προσωπικό.

· Στην επόμενη σχολική χρονιά τα Νηπιαγωγεία του Δήμου θα λειτουργήσουν με τον μέγιστο αριθμό παιδιών και πιθανόν να υπάρξουν και μετακινήσεις νηπίων σε όμορα Νηπιαγωγεία όπου θα υπάρχουν κενές θέσεις.

· Ο Δήμος θα κάνει ότι είναι δυνατόν για την διασφάλιση όλων όσων αναφέρονται στο έγγραφο της ένωσηςΑρ. Πρωτ. 65/12-03-2019 (β σχετικό) για την ομαλή λειτουργία των Νηπιαγωγείων του ευρύτερου Δήμου Ωραιοκάστρου.

Ο Δήμος,η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και η Ένωση εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα χώρων διαπιστώνεται στο Μελισσοχώρι και στο Ωραιόκαστρο για αυτό τον λόγο έγιναν ή θα γίνουν τα παρακάτω:

· Ο Δήμος επανέλαβε σχετικές ενέργειες με το Υπουργείο Εργασίας για παραχώρηση χώρων στην Παιδόπολη που θα λύσει το πρόβλημα του Ωραιοκάστρου, όπως και με το Υπουργείο Παιδείας για την παραχώρηση χώρου στις κατασκηνώσεις Άγιος Δημήτριος που θα λύσει το πρόβλημα του Μελισσοχωρίου

· Ο Δήμος έχει ξεκινήσει εργασίες συντήρησης σε αίθουσες που μπορούν να αξιοποιηθούν.

· Ο Δήμος μαζί με την Ένωση θα συναντηθούν εκ νέου με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την επίλυση όλων των προβλημάτων.

Θεωρούμε πως πρέπει να ολοκληρωθούν ΑΜΕΣΑ όλες οι παραπάνω ενέργειες αφού ακόμα και αν παραχωρηθούν οι χώροι που ζήτησε ο Δήμος στην Παιδόπολη και τις Κατασκηνώσεις Άγιος Δημήτριος, θα είναι πολύ δύσκολο να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης μέχρι την αρχή της Σχολικής Χρονιάς,ώστε να υποδεχτούν τα παιδιά μας με ασφάλεια εφαρμόζονταςτους προβλεπόμενους κανονισμούς λειτουργίας.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Ωραιοκάστρου είναι στη διάθεση του Δήμου Ωραιοκάστρου με το επιστημονικό της προσωπικό, στο να συνδράμει στην υλοποίηση όλων των παραπάνω.ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡOΥΩραιόκαστρο, 12/03/2019

Αρ. Πρωτ. 66

Πληροφορίες:Νικολαος Γ. Νταμπαλής

e-mail:egoraio@gmail.comΠρος:

α) Περιφέρεια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65

57001 Πυλαία

β) Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Κολοκοτρώνη 22

56430 Θεσσαλονίκη

γ)Δήμο Ωραιοκάστρου

Κομνηνών 76

57013, Ωραιόκαστρο

Κοινοποίηση :

α)Δήμο Ωραιοκάστρου

Επιτροπή παιδείας του Δήμου

β)Δήμο Ωραιοκάστρου

Τεχνική Υπηρεσία

Βας. Γεωργίου 23 &Τραπεζούντος

57013, Ωραιόκαστρο

γ)Δήμο Ωραιοκάστρου Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

δ)Ομοσπονδία Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση»

ΣΧΕΤΙΚΑ: α)Νόμος 4521/ΦΕΚ38 Α’ 02-03-2018 άρθρο 33

β) ΚΥΑ Φ.15/27268/Δ1 (1) ΦΕΚ623 Β´ 26/02/2018

γ) Έγγραφο 4873/01-03-2019 του Δήμου Ωραιοκάστρου

δ) Το από 01-03-2019 Δελτίοτύπου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Σύμφωνα με το α) σχετικό έγινε υποχρεωτική η άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια. Σύμφωνα με το β) σχετικό τα σχολεία του Δήμου Ωραιοκάστρου πρέπει να εφαρμόσουν τον παραπάνω Νόμο σε επτά μήνες από σήμερα. Συμφώνα το γ) και δ) ο Δήμοςαναφέρει ότι αδυνατεί να εφαρμόσει το Νόμο σε όλη την επικράτεια του Δήμου και αιτήθηκε την παραχώρηση χώρων και οικονομική ενίσχυση.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ωραιοκάστρου ζητά ενημέρωση για το αν ο Δήμος Ωραιοκάστρου μπορεί να εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία.

Αν έχει γίνει αίτηση στα αρμόδια υπουργεία για την αγορά αιθουσών διδασκαλίας και τη στήριξη σε υποδομές της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης και για την εγκατάσταση αιθουσών διδασκαλίας ελαφράς λυόμενης προκατασκευής με χώρους υγιεινής και τον πλήρη εξοπλισμό τους.

Η εισήγηση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς την περιφέρεια έλαβε υπόψην της κατά την συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής τις προβλέψεις του Δήμου για την παραχώρηση των χώρων.

Η Ένωση πιστεύει ότι η σχετική νομοθεσία που ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από τις 02-03-2018 έδωσε όλο τον χρόνο στο Δήμο για να προετοιμαστεί και λαμβάνοντας υπόψην και το β) σχετικό, ο Δήμος έχει μπροστά του επτά μήνες για να προετοιμάσει τις δομές του και ότι η περιφέρεια πρέπει να ανταποκριθεί στα αιτήματα του Δήμου μας για την παραχώρηση των χώρων και την οικονομική ενίσχυση άμεσα.

Ο Νόμος 4521/18 είναι ένα μέτρο που λύνει το πρόβλημα των παιδιών που δεν μπορούν να απορροφηθούν μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων στους παιδικούςΣταθμούς και μας βρίσκει σύμφωνους η εφαρμογή του.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε ενημέρωση για τον ακριβή αριθμό των παιδιών που αναμένει ο Δήμος όπως αποτυπώνεται στα Δημοτολόγια,ανά Δημοτική Ενότητα, ανά σχολικό κτίριο και ανά αίθουσαπροσαρμοζόμενοι στην παραπάνω νομοθεσία.

Το επόμενο επτάμηνο ο Δήμος θα πρέπει να διασφαλίσει :

· Την επάρκεια των κτιριακών υποδομών,όπου απαιτείται.

· Τηνάσκηση πίεσης προς την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για στελέχωση με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, αν αυτό απαιτείται.

· Τις απαραίτητες πιστώσεις για την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων.

· Την πρόβλεψη και σχεδιασμό για την υποδοχή των επιπλέον παιδιών στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

· Νέες άμεσες κτιριακές εγκαταστάσεις για τις επιπλέον λειτουργικές ανάγκες που θα προκύψουν.

· Τη μεταφορά των παιδιών σε υποστελεχώμενα σχολεία και την κάλυψη των κενών θέσεων με τα νέα παιδιά.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Ωραιοκάστρου είναι στη διάθεση του Δήμου Ωραιοκάστρου με το επιστημονικό της προσωπικό στο να συνδράμει στην έγκαιρη υλοποίηση του Ν.4521/18 και των απαιτήσεων που θέτει. Αυτός ο νόμος εκπληρώνει τις προσδοκίες της κάθε ελληνικήςοικογένειας,ώστε τα παιδιά πουεξαιρούνται από τα προγράμματα των παιδικών σταθμών να βρουν μία θέση στο νηπιαγωγείο

9 views0 comments
bottom of page